डॉ. आंबेडकर शेती विकास संशोधन संस्था (ASVSS)

Dr. Ambedkar Agriculture Development & Research Institute

ASVSS, a not for profit organization is working in the drought-prone areas in the Solapur district for the past 32 years. People living in poverty and exclusion, particularly women, children, and adolescents are the main constituency. The main objective is improving the living conditions of the underprivileged and marginalized people and making ensuring governance accountability. 

बस्तवाड येथे आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण शिबीर संपन्न

डॉ. आंबेडकर शेती विकास संस्थेची मिरज तालुक्यातील अंगणवाड्यांना मदत

डॉ. आंबेडकर शेती विकास संशोधन संस्थेकडून मोठे योगदान

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शेती विकास व संशोधन संस्थेची यशोगाथा चार रणरागिणीच्या मुखातून

डॉ.आंबेडकर शेती विकास संस्था सांगोला यांच्या वतीने पुरग्रस्थाना केले जीवनावश्यक साहित्याची मदत

शिरोळ : डॉ.आंबेडकर शेती संस्था वतीने नवेदानवाड पूरग्रस्त अंगणवाडी यांना भांडी किट वाटप

डॉ आंबेडकर शेती विकास व संशोधन संस्था आणि राष्ट्रीय सेवा दल यांच्यावतीने गौरव पुरस्कार वितरण सोहळा